Bio.

Magamról

Istvan Orth

Istvan Orth

Orth István Középeurópában, Nagyszékelyen született. 1962-ben finom-kerámia és kályhás diplomát szerez Váradon; 1967-ben a Váradi Művészeti Liceumban érettségizik, 1971-ben elvégzi a Kolozsvári Református Teológiát majd 1976-ban a Bukaresti Szépművészeti Akadémián diplomázik. 1971-72-ben doktorjelöltként bizántinológiát tanul a Bukaresti Ortodox Teológián, 1980-ban műemlékvédelem és restaurálás terén szerez oklevelet. 25 éven át (1976-2001) a szebeni Brukenthal Múzeum grafikai restaurátora, az ezredfordulótól pedig a szebeni Lucian Blaga Egyetem művésze. Tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének (az Országos Tanácsnak, és a szebeni Fiók elnöke 1998-2003 között). Alapító tagja a Barabás Miklós Céhnek és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társaságának. 2005-ben a 120 éves EMKE életmű-díjjal tűnteti ki. Több mint 60 egyéni kiállítást szervez a határokon innen és túl, és számos nemzetközi szalon résztvevője. Kiállít metszeteket, pasztellrajzokat, olajképeket és reklámgrafikai munkákat. Nagyszeben díszpolgára.

"Orth István rézkarcoló művészete ellentétes hatások, kifejezések találó ötvözete. Dekorativitása a plakáttervezőt, rajzi elemei, szimbólumteremtő ereje a gondolkodó, töprengő teológust, a lét kérdésével küzdő embert, az akvatinta színes felületeinek pontossága, tisztasága a kemény karakterű múzeumi szakembert idézik. Humora, fanyar nőszimbólumai két- és sokértelmű kompozíciói, képi metaforái egyszerre a groteszk és a szürrealista, klasszicista egyéni mitológiája meg egy eredményes, tárlatokban gazdag, szakmai sikerekben bőséges életpályát, kapcsolatteremtő erőt bizonyítanak. Paradox módon nem a rajzi virtuozitásra épít, hanem a biztos, stilizált forma körvonalaira, a gesztusrajz elemei ezért hűvösek, tárgyilagosak és több szintű képi szimbólumai ellenére egyértelműek."  - Molnár Dénes